Militära artiklar

Vårt sortiment av militära artiklar varierar ganska mycket. Under vissa tider har vi mycket och andra tider ganska lite. Detta beror på att vi har handlat med flera olika partier som vi har köpt in. Det varierar mellan allt ifrån byggmodeller till färdiga flyg, radiostyrda stridsvagnar, figurer i olika skalor, m.m.
Använd de olika menyerna för att hitta figurer, fordon, flyg osv...