Skala 1/8 Färdigbyggd & modifierad Volvo 122S Amazon i metall från Ixo Collections

  • 12 995 kr
  • 10 500 kr

Hej!        (In English below)Nu har du en unik möjlighet att få köpa din drömbil färdigbyggd!Modellen har byggts och modifierats av en myck

Produkten är tyvärr slut i lager just nu.
Många varor är återkommande men tar slut i lager med jämna mellanrum.
Hör av dig till [email protected] för att höra status om varan kommer in igen.  

Artikelnummer: 6370
Dela

Hej!        (In English below)
Nu har du en unik möjlighet att få köpa din drömbil färdigbyggd!
Modellen har byggts och modifierats av en mycket noggrann samlare som vi har mycket nära kontakt med och känner väl.
De saker som skiljer sig på denna modell mot den vanliga byggsatsen är att samlaren valde:
* Att måla golvet grått såsom det var i 1964 års modell.
* Att inte sätta på extraljusen, för att kunna se den vackra modellen. (dessa finns medskickade)
* Att inte koppla in el & ljud, då han kände det som att det blir lite mer "leksak" av modellen.
* Att sätta täckkåpor över hålen där extraljusen skulle monteras.
* Att bygga förgasaren enligt den tidiga modellen 1964, Den fanns som både ock under 1964 år utgivningsår.
* Originallådan finns inte kvar.

Vill du dessutom ha en Case/Displaylåda till denna byggsats, kan vi ordna en för 1000kr extra i köpet
Allra helst skulle vi önska att vi möts upp för överlämning eller att du hämtar den hos oss för att undvika skador vi överlämnandet, men självklart kan vi även skickad den.
Då ökar tyvärr risken för skador på modellen, men vi skickar via Schenker som dessutom har försäkring som vi endast behövt använda en enda gång på 20 år och vi skickar ca 5000 paket om året.
Vi brukar få goda vitsord om vår packnings teknik. (I skrivande stund har vi 11700 goda omdömen på tradera varav över 4000 unika)
Välkommen att höra av dig!
________________________________________________________________________
Information om byggsatsen:
Vi är en av ytterst få handlare som fått förtroendet att sälja den helt nya modellen av Volvo Amazon 122S i Skala 1/8 från IXO Collections!
Modellen är gjort till stor del i metall och innehåller inte mindre än 892 delar varav 127 av dem är i metall. 
Bilen är stor och tung och monteras ihop med bl.a skruvar. 
Den är otroligt detaljerad och har både ljud och ljus.
Detta är ett tillfälle som inte kommer att komma igen, 
Dessutom är priset satt så lågt det går.
Denna modell skulle ju släppas av Atlas för flera år sedan, men då Atlas gick i konkurs blev det inget med det. Nu har IXO som ju tillverkade Atlas modeller gett ut denna under eget namn.
Modellen är helt otroligt detaljerad och otroligt svår att få tag i.
Vi har köpt in ett parti som troligen kommer att gå åt mycket snabbt.
När bilen är byggd väger den ca 7,5 kg, men förpackningen är mycket stor och allt som allt väger lådan nästan 20 kg med allt innehåll.
Modellerna är gjorda i metall, plast och gummi
Har du frågor? Tveka inte att höra av dig!
________________________________________________________
In English:
Hello!
Now you have a unique opportunity to buy your dream car fully built!
The model has been built and modified by a very meticulous collector who we have very close contact with and know well.
The things that make this model different from the regular kit are that the collector chose:
* To paint the floor gray as it was in the 1964 model.
* Not turning on the auxiliary lights, to be able to see the beautiful model. (these are included)
* Not plugging in electricity & sound, as he felt it would make the model a little more "toy".
* To put covers over the holes where the extra lights would be mounted.
* To build the carburettor according to the early model 1964, It existed as both during 1964 year of release.
* Without the original box

If you also want a Case/Display box for this kit, we can arrange one for SEK 1000 extra in the purchase
Ideally, we would like for us to meet for handover or for you to collect it from us to avoid damage during handover, but of course we can also send it.
Unfortunately, then the risk of damage to the model increases, but we ship via Schenker, which also has insurance that we only had to use once in 20 years, and we ship about 5,000 packages a year. We usually get good comments about our packing technology. (At the time of writing we have
___________________________________

Information about the kit:
We are one of the very few dealers who have been trusted to sell the brand new model of Volvo Amazon 122S in Scale 1/8 from IXO Collections!
The model is made largely of metal and contains no less than 892 parts, 127 of which are metal.
The car is large and heavy and is assembled with, among other things, screws.
It is incredibly detailed and has both sound and light.
This is an opportunity that will not come again,
In addition, the price is set as low as possible.
This model was supposed to be released by Atlas several years ago, but when Atlas went bankrupt, nothing came of it. Now IXO, which produced Atlas models, has released this under its own name.
The model is incredibly detailed and incredibly hard to get hold of.
We have bought in a lot that will probably be used up very quickly.
When the car is built it weighs about 7.5 kg, but the packaging is very large and all in all the box weighs almost 20 kg with all the contents.
The models are made of metal, plastic and rubber

Do you have questions? Do not hesitate to call!