Skala 1/24 Digital Race track fr Carrera: Full Speed

  • 7 900 kr
  • 6 995 kr

Digital bilbana i världsklass med två bilar i skala 1/24Carreras bansystem är idag ett av de mest älskade och använda, mycket tack vare dess bredd och kvalitéDe

I lager.
Lagersaldo: 1
Artikelnummer: 8827
Dela

Digital bilbana i världsklass med två bilar i skala 1/24
Carreras bansystem är idag ett av de mest älskade och använda, mycket tack vare dess bredd och kvalité
De två bilarna med konstant belysning som ingår är gjorda i otroligt snyggt utförande och systemet tillåter upp till 4 bilar att köra samtidigt på banan
som dessutom tack vare banväxlarna kan köra om varandra genom att man byter spår.
Denna banan är 9,3 meter lång och mäter i uppsatt form enligt bild nr 3: 309x255 cm
Du kan självklart bygga om banan och köpa mer bana och bygga ut precis som du själv önskar.
Carreras bansystem låter dig sladda eller drifta brett och precis som i verkligheten får du bättre fäste när däcken blir varma.
Du får även med 2 trådlösa kontroller samt laddningsbara batterier som laddas via en medföljande laddare.
Obs! Dessa kontroller behöver sättas i batterierna i och ladda någon timme innan du kan köra..  
Bild nr 4 & 5 visar de två bilarna som ingår i setet.
På 6:e bilden ser du alla funktioner som ingår.
Kartongen ser ut som på bilden men är inte lika tjock i verkligheten.
Men här får du en verkligt stor bana i hög kvalitet för många timmars racing!

DTM Full Speed
Carrera DIGITAL 124
DTM-duell: Audi vs BMW
1:24 skala
Ålder 10 år och uppåt

Touringbilar i fotofinish i skala 1:24
Tryck Plattan i mattan i din touringbil i skala 1:24 med Carrera DIGITAL 124 'DTM Full Speed'-set!
Audi R8 LMS GT3 evo II 'Team Abt Sportsline, No.7' är en drömbil för alla motorracingentusiaster. I DTM-serien sitter den tidigare GT3-mästaren Ricardo Feller vid ratten på uppdrag av Allgäus racingstall. Han vann på Imola under sin allra första DTM-säsong. Hans motståndare på den här banan är den röda och gula BMW M4 GT3 'Schubert Motorsport, No.31', bilen som körs av Sydafrikas Sheldon van der Linde, som vann det totala DTM-förarmästerskapet säsongen 2022.

9,3 meter touringbils-action
De troget återgivna racingbilarna i skala 1:24 är nästan omöjliga att skilja från originalen i den aktuella serien, vare sig det är på den 9,3 meter långa Carrera racerbanan eller i en samlarmonter. Kretsuppsättningen levereras med WIRELESS+ handenheter för att ge maximal rörelsefrihet vid marken. Hastighet och bromsprestanda kan ställas in på varje bil för att säkerställa att varje förare får en extremt autentisk racingupplevelse.

OBS! Med Carrera kan fordonet kodas individuellt, styras digitalt och kan även användas analogt!
Carreras bilar går att köras analogt på alla vanligt förekommande system såsom Scalextric, Ninco och Scx, m.fl

Det sitter en lite brytare under bilen där du väljer om du vill köra på Digital eller analog anläggning. Detta finns även på bilarna i skala 1/24 från Carrera.
________________________________________________
In English:
World-class digital racing track with two cars in 1/24 scale
Carrera's track system is today one of the most loved and used, largely thanks to its width and quality
The two constant lighting cars included are incredibly well made and the system allows up to 4 cars to run simultaneously on the track
which, thanks to the track switches, can also overtake each other by changing tracks.
This track is 9.3 meters long and measures when set up according to picture no. 3: 309x255 cm
You can of course rebuild the track and buy more track and expand exactly as you wish.
Carrera's track system allows you to skid or drift wide and just like in real life, you get a better grip when the tires warm up.
You also get 2 wireless controllers and rechargeable batteries that are charged via an included charger.
Note! These batteries need to be inserted into the controls and charged for an hour or so before you can drive..
Picture no. 4 & 5 show the two cars included in the set.
On the 6th picture you can see all the functions that are included.
The cardboard looks like the picture but is not as thick in reality.
But here you get a really big track in high quality for many hours of racing!

  • DTM Full Speed
  • Carrera DIGITAL 124
  • DTM duel: Audi vs. BMW
  • 1:24-scale
  • Age 10 years & up

1:24-scale touring car photo-finish
Put the pedal to the metal in your 1:24-scale touring car with the Carrera DIGITAL 124 'DTM Full Speed' set! The Audi R8 LMS GT3 evo II 'Team Abt Sportsline, No.7' is a dream car for every motor racing enthusiast. In the DTM series the former GT3 champion Ricardo Feller sits at the wheel on behalf of the Allgäu racing stable. He racked up a win at Imola in his very first DTM season. His adversary on this circuit is the red and yellow BMW M4 GT3 'Schubert Motorsport, No.31', the car driven by South Africa's Sheldon van der Linde, who won the overall DTM drivers' championship in the 2022 season.

9.3 meters of touring car action
The faithfully reproduced 1:24-scale racing cars are almost impossible to tell apart from the originals in the current series, whether on the 9.3-meter Carrera race circuit or in a collector's display case. The circuit set comes with WIRELESS+ control handsets to provide maximum freedom of movement at trackside. Speed and braking performance can be set on each car to ensure every driver enjoys an extremely authentic racing experience.

ATTENTION! With Carrera, the vehicle can be coded individually, controlled digitally and can also be used analogue!
Carrera's cars can be driven analog on all common systems such as Scalextric, Ninco and Scx, etc.

There is a small switch under the car where you choose whether you want to drive on Digital or analogue system. It is also available on the 1/24 scale cars from Carrera.