Skala 1/32 Scalextric Slot Racing Track: Scalextric ARC AIR - World GT

  • 4 909 kr

Scalextric ARC AIR - World GTDet är Porsche vs Aston Martin i det här fantastiska nya ARC-setet från Scalextric. De två GT3-bilarna går mot varandra runt denna

I lager.
Lagersaldo: 1
Artikelnummer: 9418
Dela

Scalextric ARC AIR - World GT

Det är Porsche vs Aston Martin i det här fantastiska nya ARC-setet från Scalextric. De två GT3-bilarna går mot varandra runt denna utmanande Scalextric-layout, med programvaran App Race Control tillgänglig för att se till att depåstoppen är i tid och att vinnaren har all statistik för att bevisa deras dominans! Den här uppsättningen innehåller över 6,8 meter spår som kan skapa 12 unika layouter, och inkluderar även barriärer.

Scalextric ARC (App Race Control) är ett revolutionerande spelautomatsystem som tillåter användare att trådlöst skapa och hantera lopp med en handhållen smart enhet, som en smartphone eller surfplatta.

2,4 Ghz trådlösa handkontroller
Mellanliggande appfunktionalitet
Analogt system
2-bilsracing
Apphantering

Hantera ditt lopp på din smarta enhet.
Fungerande strålkastare
Se banan komma till liv i mörkret med fungerande strålkastare.
12 layouter
Storlek: 210 cm (6" 10") x 140 cm (4" 7") Spårlängd: 497 cm (16" 4")

SPECIFIKATION FÖR KOMPATIBILITET FÖR ARC-ENHET
Alla enheter som matchar specifikationerna nedan bör vara kompatibla med ARC, men vi kan inte garantera kompatibiliteten för varje enhet som matchar denna specifika på grund av skillnader i tillverkarens OS/Hårdvara ändringar.

Bluetooth - V4.0 BLE
Android OS - 4.4.2 KitKat och senare
Apple OS - iOS 5.0 och senare.
Detta är minimikraven för att din smarta enhet ska vara kompatibel med ARC-systemet, Bluetooth 4.0 krävs för att ansluta din smarta enhet till ARC-kraftbasen. Bluetooth 4.0 är inte kompatibel med operativsystem som är lägre än de som anges ovan.

Vad finns inuti asken:
1x Aston Martin GT3, 1x Porsche 911 GT3, 2x trådlös handkontroll, 1x transformator, 1x powerbase, 21x spårbitar, 24x spårbommar, 1x flätplåtspaket
____________________________
In English:
Scalextric ARC AIR - World GT

It"s Porsche vs Aston Martin in this fantastic new ARC set from Scalextric. The two GT3 cars go head to ahead around this challenging Scalextric layout, with the App Race Control software available to make sure the pit stops are on time and the winner has all the stats to prove their dominance! This set includes over 6.8 metres of track which can create 12 unique layouts, and also includes barriers.

Scalextric ARC (App Race Control) is a revolutionary slot car system that allows users to wirelessly create and manage races with a handheld smart device, such as a smartphone or tablet. 

  • 2.4 Ghz Wireless Hand Controllers 
  • Intermediate app functionality 
  • Analogue system 
  • 2-car racing

App Management
Manage your race on your smart device.

Working Headlights
Watch the track come to life in the dark with working headlights.

12 Layouts
Size: 210cm (6" 10") x 140cm (4" 7") Track Length: 497cm (16" 4”)

 

ARC DEVICE COMPATIBILITY SPECIFICATION

All devices matching the specifications listed below should be compatible with ARC, however, we are unable to guarantee the compatibility of every device matching this specific because of differences in manufacturers" OS/ Hardware changes.

  • Bluetooth - V4.0 BLE
  • Android OS - 4.4.2 KitKat and above
  • Apple OS - iOS 5.0 and above.

These are the minimum requirements for your smart device to be compatible with the ARC system, Bluetooth 4.0 is required to connect your smart device to the ARC powerbase. Bluetooth 4.0 is not compatible with operating systems lower than the ones stated above.

What"s Inside

1x Aston Martin GT3, 1x Porsche 911 GT3, 2x wireless hand controller, 1x transformer, 1x powerbase, 21x track pieces, 24x track barriers, 1x braid plates pack