Vallejo Airbrush Thinner, 200ml, 71161

  • 199 kr
  • 159 kr

Airbrush ThinnerDilutes color without loss of adhesion, resistance and consistency.Airbrush colors: dilute by adding a maximum of 25% of Thinner. Brush on color

I lager.
Lagersaldo: 4
Artikelnummer: 8838
Dela

Airbrush Thinner
Dilutes color without loss of adhesion, resistance and consistency.
Airbrush colors: dilute by adding a maximum of 25% of Thinner. Brush on colors: dilute by adding a maximum of 50% of Thinner.

Förtunning till Vallejos färger.
Om färgerna från Vallejo:
Matt akrylfärger, vattenbaserad och speciellt framtagen för airbrushing. Model Air-färgsortimentet innehåller det mest kompletta urvalet av militära färger som använts under senare tid, inklusive färgerna från första världskriget, andra världskriget och fram till idag. Varje färg är baserad på omfattande forskning av våra experter av befintliga och tidigare militära referenser för att erbjuda modelleraren högsta möjliga historiska noggrannhet.

Model Air används direkt eller utspädd med Vallejo Airbrush Thinner eller Flow Improver. Det rekommenderas att först grunda ytan och sedan applicera Model Air i flera lager. Färgerna torkar mycket snabbt och bildar en homogen färgfilm med extraordinär motståndskraft samtidigt som de bevarar även modellens minsta detalj.

För airbrushing av dessa färger rekommenderas kompressorns lufttryck vid 15 – 20 PSI eller 0,5 till 1 kg. Model Air kan givetvis även appliceras med pensel. För korrekt underhåll av airbrush rekommenderar vi att du använder Vallejo Airbrush Cleaner.

Model Air är inte brandfarligt och innehåller inga lösningsmedel.

___________________________
In English:

Airbrush Thinner
Dilutes color without loss of adhesion, resistance and consistency.
Airbrush colors: dilute by adding a maximum of 25% of Thinner. Brush on colors: dilute by adding a maximum of 50% of Thinner.

Thinning to Vallejo colors.
About the colors from Vallejo:
Matt acrylic paints, water-based and specially developed for airbrushing. The Model Air paint range contains the most complete selection of military colors used in recent history, including colors from World War I, World War II and up to the present day. Each color is based on extensive research by our experts of existing and former military references to offer the modeller the highest possible historical accuracy.

Model Air is used directly or diluted with Vallejo Airbrush Thinner or Flow Improver. It is recommended to first prime the surface and then apply Model Air in several layers. The colors dry very quickly and form a homogeneous color film with extraordinary resistance while preserving even the smallest detail of the model.

For airbrushing these colors, compressor air pressure is recommended at 15 – 20 PSI or 0.5 to 1 kg. Model Air can of course also be applied with a brush. For proper airbrush maintenance, we recommend using Vallejo Airbrush Cleaner.

Model Air is non-flammable and contains no solvents.