Skala 1/32 Used An. slotcar: Porsche 911 Targa fr Märklin Sprint (Art.nr: 1310)

  • 650 kr

Vi har under en tid i tätt samarbete med en tekniker från Märklin Sprint Racing Club (Världens största klubb för Märklin Sprint) gått igenom varje bil noggrant.

I lager.
Lagersaldo: 1
Artikelnummer: 9051
Dela

Vi har under en tid i tätt samarbete med en tekniker från Märklin Sprint Racing Club (Världens största klubb för Märklin Sprint) gått igenom varje bil noggrant.
Motorerna är kollade och hela bilarna är genomgångna. (Dock har vi inte renoverat och tvättat dem)
Om något fel finns att anmärka så nämns det här samt ett utlåtande om bilen i allmänhet: Går bra! På bilderna ser det ut som att rutorna är vita, men kameran överkompenserar. Visst finns en ton av vitt, men knappt så att man reagerar på det i verkligheten.

Bilderna är en stor del av beskrivningen, så titta gärna noggrant innan du budar.
Däcken behöver ofta bytas, men istället för att köpa nya däck och höja priset så sänker vi priset och låter dig byta själv.
Vi kommer att tillhandahålla däck till försäljning.
Vi säljer dem till det pris som de ha rekommenderat

Denna text finns på hela detta parti av varor men texten ovan är specifik för varan:
Denna vara kommer från ett parti med Bilbanor och är begagnad
Vi har köpt in ett stort parti med bilbanor & bilar, så håll ögonen öppna, det kommer att komma mycket roligt framöver.
Tänk på att varan är begagnad och är använd. Däck, släpskor och likande kan vara olika slitna/gamla. Motorer kan behöva smörjas och konitioneras m.m.  
Det kan dessutom saknas detaljer, så bilderna är en stor del av beskrivningen, så titta gärna noggrant innan du budar.
Har du frågor, tveka inte att höra av dig. Självklart samfraktar vi.

________________________________________

In English:

For some time, in close cooperation with a technician from the Märklin Sprint Racing Club (the world's largest club for Märklin Sprint), we have gone through each car in detail.
The engines are checked and the entire cars are inspected.
If there is a fault to be noted, it is mentioned here, as well as a statement about the car in general: Runs well! In the pictures it looks like the glasses are white, but the camera overcompensates. Certainly there is a tone of white, but hardly so that you react to it in reality.

The pictures are a big part of the description, so please look carefully before bidding.
The tires often need to be changed, but instead of buying new tires and raising the price, we lower the price and let you change them yourself.
We will provide tires for sale.
We sell them at the price they have recommended

This text is found on this entire lot of goods, but the text above is specific to the goods:
This item comes from a lot with slot cars and is used
We have bought in a large lot of car tracks & cars, so keep your eyes open, there will be a lot of fun to come.
Keep in mind that the item is used and has been used. Tires, towing shoes and the like can be different worn/old. Engines may need to be lubricated and conditioned, etc.
In addition, details may be missing, so the pictures are a large part of the description, so please look carefully before bidding.
If you have any questions, don't hesitate to get in touch. Of course we combine shipping.