Vallejo Effects, Rust & Steel 9 bottles x 17ml + 2 brushes

  • 595 kr
  • 449 kr

Rost och stålEn förpackning som innehåller 1 pigment, 8 flaskor med akrylfärger, 2 penslar för att måla miniatyrer, en blandningspalett och en modellfärgsfärgka

I lager.
Lagersaldo: 2
Artikelnummer: 8847
Dela

Rost och stål

En förpackning som innehåller 1 pigment, 8 flaskor med akrylfärger, 2 penslar för att måla miniatyrer, en blandningspalett och en modellfärgsfärgkarta, med detaljerad steg för steg av Langmesser Modellwelt.

Innehåll:

70.863 Gunmetal Grå
70.869 Basaltgrå
70.941 Bränd Umber
70.940 Sadelbrun
70.818 Rött Läder
70.981 Orange Brun
70.956 Klar Orange
73.200 Sepiatvätt
73.108 Brun järnoxid
Matt akrylfärg, vattenbaserad och speciellt framtagen för airbrushing. Model Air-färgsortimentet innehåller det mest kompletta urvalet av militära färger som använts under senare tid, inklusive färgerna från första världskriget, andra världskriget och fram till idag. Varje färg är baserad på omfattande forskning av våra experter av befintliga och tidigare militära referenser för att erbjuda modellbyggaren högsta möjliga historiska noggrannhet.

Model Air används direkt eller utspädd med Vallejo Airbrush Thinner eller Flow Improver. Det rekommenderas att först grunda ytan och sedan applicera Model Air i flera lager. Färgerna torkar mycket snabbt och bildar en homogen färgfilm med extraordinär motståndskraft samtidigt som de bevarar även modellens minsta detalj.

För airbrushing av dessa färger rekommenderas kompressorns lufttryck vid 15 – 20 PSI eller 0,5 till 1 kg. Model Air kan givetvis även appliceras med pensel. För korrekt underhåll av airbrush rekommenderar vi att du använder Vallejo Airbrush Cleaner.

Model Air är inte brandfarligt och innehåller inga lösningsmedel.
________________________
In English:

Rust and Steel

A boxed set containing 1 Pigment, 8 bottles of acrylic colors, 2 brushes for painting miniatures, a mixing palette, and a Model Color color chart, with detailed step by step by Langmesser Modellwelt.

Content:
70.863 Gunmetal Grey
70.869 Basalt Grey
70.941 Burnt Umber
70.940 Saddle Brown
70.818 Red Leather
70.981 Orange Brown
70.956 Clear Orange
73.200 Sepia Wash
73.108 Brown Iron Oxide


Matt acrylic paint, water-based and specially developed for airbrushing. The Model Air paint range contains the most complete selection of military colors used in recent history, including colors from World War I, World War II and up to the present day. Each color is based on extensive research by our experts of existing and former military references to offer the modeler the highest possible historical accuracy.

Model Air is used directly or diluted with Vallejo Airbrush Thinner or Flow Improver. It is recommended to first prime the surface and then apply Model Air in several layers. The colors dry very quickly and form a homogeneous color film with extraordinary resistance while preserving even the smallest detail of the model.

For airbrushing these colors, compressor air pressure is recommended at 15 – 20 PSI or 0.5 to 1 kg. Model Air can of course also be applied with a brush. For proper airbrush maintenance, we recommend using Vallejo Airbrush Cleaner.

Model Air is non-flammable and contains no solvents.